Bewindvoering

Bewindvoering

Bij problematische schulden is het soms niet meer mogelijk dat u voor uw eigen geld of goederen kunt zorgen. Schuldeisers eisen hogere aflossingen dan in uw situatie mogelijk is, waardoor er niet eens meer geld over is voor basisbehoeften.

Het kan echter ook zijn door u door ziekte, een handicap of ouderdom niet meer financieel voor u zelf kan zorgen.

Beschermingsbewind aanvragen

Om u tegen uzelf en andere mensen (zoals schuldeisers) te beschermen, kunt u beschermingsbewind aanvragen.

Beschermingsbewind wordt uitgesproken door een kantonrechter, die er vervolgens ook op toeziet dat de financiën op een correcte wijze worden opgepakt door de bewindvoerder. De bewindvoerder moet een jaarlijkse rekening opmaken en ook verantwoording afleggen.

Schuldenvrij

Bij problematische schulden regelt Zijlhek Financiële Zorg dat er niet teveel beslag wordt gelegd, of dat u meer moet aflossen dan in uw situatie mogelijk is.

Als het mogelijk is, proberen wij u toe te leiden naar een schuldsanering. Het uiteindelijke doel daarbij is dat u uiteindelijk weer schuldenvrij verder kunt.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan over bewindvoering