bewindvoering

Bewindvoering

Door ziekte, een handicap, ouderdom of door problematische schulden lukt het soms niet meer omvoor uw geld en goederen te zorgen. Om u tegen uzelf èn andere mensen (of schuldeisers) te beschermen kunt u beschermingsbewind aanvragen. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door een kantonrechter, die er vervolgens ook op toeziet dat de financiën op een correcte wijze worden opgepakt door de bewindvoerder. De bewindvoerder moet een jaarlijkse rekening opmaken en daarnaast verantwoording afleggen. Bij problematische schulden regelt Zijlhek financiële zorg dat er niet teveel beslag wordt gelegd of dat u meer moet aflossen dan in uw situatie mogelijk is. Als het kan proberen wij u toe te leiden naar een schuldsanering. Uiteindelijk kunt u dan schuldenvrij weer verder.